OUR TEAM

Ali ÖZDEMİR

Daire Başkanı

Çağrı AYDIN

Enstitü Sekreteri

Melek SÖNMEZ

Şube Müdürü

Eyüp GÜLMEZ

Fakülte Sekreteri

Ömer KAYAR

Şube Müdür V.

Olcay DOĞAN

Şef

Faruk YÜKSEL

Bilgisayar İşletmeni

Mehmet ÖZÇEKİÇ

Bilgisayar İşletmeni

Nazım ÖCAL

Bilgisayar İşletmeni

İlyas ÇORUM

Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni

Ahmet GÜÇ

Mühendis

Necmiye AKYURT

Memur

Ali KURT

Kütüphaneci

Mehmet AKTAŞ

Hemşire

Adem TOPALOĞLU

Hizmetli

Ahmet GÖRGÜLÜ

Hizmetli

Sevim ŞAHİN

Hizmetli